فیلم | مانور بمب افکن‌های مافوق صوت آمریکا در آسمان کره‌جنوبی

سهم بخش‌خصوصی در توسعه‌نیافتگی ایران
بمب افکن های راهبردی آمریکا در مانورهای نظامی مشترک با نیروی هوایی کره جنوبی به پرواز درآمده اند. با تشدید نگرانی ها نسبت به اوضاع شبه جزیره کره و هشدارهای دولت ترامپ، 2 فروند بمب افکن بی یک بی مافوق صوت آمریکا در منطقه مستقر شده است.

سهم بخش‌خصوصی در توسعه‌نیافتگی ایران