روایت رنج زنانی از لهستان، فرانسه و آلمان در یک پوستر

سنگ تمام هافبک نیمکت‌نشین برای علی‌منصور
پوستر نمایش «آشویتس زنان» که به روایت رنج سه زن از لهستان، فرانسه و آلمان در طول جنگ جهانی دوم می‌پردازد، رونمایی شد.

سنگ تمام هافبک نیمکت‌نشین برای علی‌منصور