سازمان ملل: جزئیات حمله شیمیایی سوریه روشن نشده است

سنا راه تأیید صلاحیت گزینه پیشنهادی ترامپ برای دیوان‌عالی آمریکا را هموار کرد
ایرنا نوشت: نماینده ویژه سازمان ملل در امور مربوط به خلع سلاح گفت: حمله شیمیایی اخیر سوریه در صورت اثبات بزرگترین حمله از سال 2013 تاکنون بشمار می رود ، اما هنوز جزییات زیادی در مورد این حمله و چگونگی انجام آن نامعلوم است.

سنا راه تأیید صلاحیت گزینه پیشنهادی ترامپ برای دیوان‌عالی آمریکا را هموار کرد