تصاویر | حضور رهبرانقلاب در مراسم دانش‌آموختگی و درجه‌گذاری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی

سلام مخصوص مربی افسانه‌ای برای هواداران پرسپولیس
مراسم دانش‌آموختگی، اعطای درجه و سردوشی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی، امروز یکشنبه با حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای -فرمانده معظم کل قوا – برگزار شد.

سلام مخصوص مربی افسانه‌ای برای هواداران پرسپولیس