توضیح فدراسیون فوتبال درباره سفر الکساندر نوری به ایران

سلام روسیه/ کاریکاتور جواد خیابانی!
روابط عمومی فدراسیون فوتبال توضیحاتی درباره حضور سرمربی وردربرمن در ایران ارائه کرد.

سلام روسیه/ کاریکاتور جواد خیابانی!