عزم استان برای مقابله با ریزگردها جدی است

سلامت آب شرب دغدغه جدی مسئولان استان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز بر عزم جدی مسئولان استانی برای مقابله با پدیده گرد و غبار تاکید کرد.

سلامت آب شرب دغدغه جدی مسئولان استان