درگیری مسلحانه رانندگان معترض ۶ نفر زخمی و یک فوتی بر جای گذاشت

سقوط وحشتناک ۲کارگر جوان در چاهک آسانسور
جماران نوشت: درگیری مسلحانه رانندگان معترض در جهرم منجر به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن پنج هموطن دیگر شد.

سقوط وحشتناک ۲کارگر جوان در چاهک آسانسور