برترین کارگردان‌های زن سینمای ایران در شبکه چهار

سقوط بازارهای اروپایی با آزمایش موشکی کره شمالی
جشنواره تابستانی شبکه چهار در آخرین هفته تابستان به آثار کارگردانان زن سینمای ایران اختصاص یافته است.

سقوط بازارهای اروپایی با آزمایش موشکی کره شمالی