تاریخ گویی به شیوه نتانیاهو!

سقف برداشت عابر بانک‌ها افزایش یافت
ایرنا نوشت: نخست وزیر رژیم صهیونیستی که پس از محکومیت شهرک سازی این رژیم در شورای امنیت سازمان ملل در تنگنا قرار گرفته است، در دیدار با رئیس جمهوری روسیه ادعا کرد که ایرانیان از 2500 سال پیش در صدد نابودی پیروان دین یهود بوده اند.

سقف برداشت عابر بانک‌ها افزایش یافت