توصیه اولاند در مورد تحولات جاری در سوریه

سفیر بلغارستان از پیامدهای مثبت برجام گفت
ایرنا نوشت: رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه با اشاره به تحولات جاری در سوریه، بر لزوم بازپس گیری فوری شهر الرقه از دست گروه تروریستی داعش تاکید کرد.

سفیر بلغارستان از پیامدهای مثبت برجام گفت