بابک زنجانی ممنوع‌الملاقات شده است

سفیرآمریکا درلبنان:یک طرف به تنهائی نمی تواند از توافق هسته ای با ایران دست بکشد
مهر نوشت: وکیل بابک زنجانی از ممنوع‌الملاقات شدن متهم پرونده نفتی خبر داد و گفت: دو ماه است که از موکلم خبری ندارم.

سفیرآمریکا درلبنان:یک طرف به تنهائی نمی تواند از توافق هسته ای با ایران دست بکشد

دانلود مستقیم تلگرام فارسی