کلاسهای فرسوده فارس با زمین لرزه 4 ریشتری فرومیریزد

سفر 60 روزه در سرزمین مادری برای حمایت از کنسرت ها
«خبرجنوب» نوشت: مدیرکل نوسازی مدارس فارس، نادیده گرفتن قانون شورای آموزش و پرورش مبنی بر پیش بینی ساخت مدارس در کنار مجتمع های انبوه سازی را یکی از موضوعاتی دانست که آموزش و پرورش را با کمبود مدرسه مواجه کرده است.

سفر 60 روزه در سرزمین مادری برای حمایت از کنسرت ها