ولایتی در دیدار هیأت پارلمانی تونس: تروریست‌ها و افراطیون ابزار دست آمریکا و صهیونیست‌ها هستند

سفر با بلیت چارتری؛ بله یا خیر؟
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک در دیدار با هیأتی از نمایندگان مجلس تونس گفت: ایران برای کشور تونس به عنوان یک کشور اسلامی پیشرفته اهمیت زیادی قائل است و‌ صمیمیت میان موافقان و مخالفان حاکمیت تونس باعث خوشحالی ما است.

سفر با بلیت چارتری؛ بله یا خیر؟

نصب بیتالک