آخرین پیام سال 2016 کارلوس کی‌روش

سفارت روسیه در دمشق هدف خمپاره قرار گرفت
سرمربی تیم‌ملی فوتبال ایران می‌گوید انتخاب تیم ایران به عنوان بهترین تیم آسیا باعث افتخار است.

سفارت روسیه در دمشق هدف خمپاره قرار گرفت