تصاویر | آتشکده ری

سری دوم «آب وآتش» از امشب پخش می‌شود
حدود ۱۲ کیلومتری جنوب شرقی شهر ری به سوی ورامین روی تپه‌ای در روستای قلعه‌نو بقایای کاخ یا آتشکده‌ای واقع است که به تپه میل مشهور است .

سری دوم «آب وآتش» از امشب پخش می‌شود