چهارمین محموله قاچاق انسان کشف شد

سریالی تازه با بازی شقایق فراهانی و پژمان بازغی/ عکس
ایرنا نوشت: گمرک جمهوری اسلامی ایران از جدیدترین کشف محموله قاچاق حاوی انسان در مرز بازرگان خبر داد.

سریالی تازه با بازی شقایق فراهانی و پژمان بازغی/ عکس