نمایشگاه صنایع دستی، ایستگاه کاروان پیوند

سرپرست شهرداری پلدختر تعیین شد
کاروان پیوند صنایع دستی که چندماهی است از استان های جنوبی و شمال شرقی به راه افتاده حالا به بیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی رسیده. این کاروان که پس از نام گذاری سال 96 به عنوان سال حصیر شکل گرفت، در راستای حمایت از تولیدکنندگان وحصیربافان کشور کمپینی با نام «#حصیر_ایرانی_بخریم» راه اندازی کرد.

سرپرست شهرداری پلدختر تعیین شد