افزایش سرانه فضای کتابخانه های گیلان

سرپرست جدید دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی کرمانشاه منصوب شد
سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی گیلان در آین تجلیل از کتابداران کتابخانه عمومی مشارکتی نیروی دریایی ارتش در بندر انزلی گفت: با افتتاح سه کتابخانه دربندرانزلی، رشت و آستانه اشرفیه درهفته کتاب و کتاب خوانی، سرانه فضای کتابخانه های گیلان به 32 هزار و پانصد مترمربع افزایش می یابد.

سرپرست جدید دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی کرمانشاه منصوب شد

دانلود بیتالک