فیلم | آخرین اظهارنظر درباره احتمال تعطیلی ۱۸ آذر ماه

سرهنگ پسر زیدان را نمی‌شناسد؟
عضو هیئت رئیسه مجلس درباره خبر برخی رسانه‌ها در مورد تعطیلی ۱۸ آذر ماه توضیحاتی داده است که در ویدئوی زیر می‌توانید ببینید.

سرهنگ پسر زیدان را نمی‌شناسد؟