رئیس دانشگاه آزاد ارومیه، رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین آذربایجان غربی شد

سرما و برف تا پایان هفته هست/ آسمان ابری برای تهران
عزیز جوان‌پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه امروز برای ۴ سال بعنوان رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین آذربایجان غربی انتخاب شد.

سرما و برف تا پایان هفته هست/ آسمان ابری برای تهران