سردار عبدالله ویسی : بسیج یک مولود مبارک است

سرمای شدید در ورزشگاه آزادی، پیش از بازی استقلال
سردار عبدالله ویسی از فرماندهان دوران دفاع مقدس گفت: بسیج یک فرهنگ دینی است و بسیجی سرباز هوشمند انقلاب است.

سرمای شدید در ورزشگاه آزادی، پیش از بازی استقلال