زائران حج تمتع تحت پوشش بیمه ایران قرار گرفتند

سرمایه‌گذاری ۱۷۰۰میلیاردی بنیاد برکت در استان یزد
ایرنا نوشت: زائران حج تمتع امسال با انعقاد قرارداد گروهی با سازمان حج و زیارت ، تحت پوشش بیمه های درمان، عمر ، حادثه و مسئولیت بار شرکت سهامی بیمه ایران قرار گرفتند.

سرمایه‌گذاری ۱۷۰۰میلیاردی بنیاد برکت در استان یزد