فیلم | انحراف اتوبوس از مسیر در آزادراه قم – تهران

سرقت مسلحانه از یک پست‌بانک در بوشهر / به خاطر چهار میلیون تومان بود
یک دستگاه اتوبوس صبح امروز در آزادراه قم به تهران از مسیر منحرف شد و با گاردریل برخورد کرد.

سرقت مسلحانه از یک پست‌بانک در بوشهر / به خاطر چهار میلیون تومان بود