کشف میکروب‌های خطرناک و مقاوم در برابر آنتی‌بیوتیک در هوای آلوده پکن

سردردی که میان جوان‌ها شایع شده است
ایرنا نوشت: دانشمندان به تازگی میکروب‌ها و باکتری هایی را در هوای آلوده و سمی پکن پایتخت این کشور کشف کرده اند که در برابر انواع آنتی بیوتیک‌ها از خود مقاومت نشان می دهند.

سردردی که میان جوان‌ها شایع شده است