واکنس توئیتری نماینده تهران به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد/ تهدید رحمانی فضلی به استیضاح

سردار نقدی:‌ آمریکا باید غزل خداحافظی ابرقدرتی خود را بخواند
محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس دوبار درباره لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد توئیت کرد و طی آنها استیضاح وزیر کشور را واکنش مناسبی خواند.

سردار نقدی:‌ آمریکا باید غزل خداحافظی ابرقدرتی خود را بخواند