صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده اسیدپاشی به مدیر سابق بیمارستان ضیاییان

سردار عبدالله ویسی : بسیج یک مولود مبارک است
ایسنا نوشت: وکیل مدافع مدیر سابق بیمارستان ضیاییان که آذرماه سال گذشته مورد اسیدپاشی قرار گرفته بود، از صدور کیفرخواست برای دو متهم این پرونده خبر داد.

سردار عبدالله ویسی : بسیج یک مولود مبارک است