آغاز سال آبی با کاهش حجم مخزن سدها

سردار سلامی: سلاح‌های ما برای دفاع در برابر تهاجمات زمینی، هوایی و دریایی کافی است
همزمان با شروع سال آبی جدید و در ابتدای مهرماه، سدهای کشور 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر آب در مخزن خود ذخیره دارند.

سردار سلامی: سلاح‌های ما برای دفاع در برابر تهاجمات زمینی، هوایی و دریایی کافی است