آوار ناگهانی بار خاک یک کامیون روی کارگر

سردار جزایری: رفتارهای مشکوک آمریکا در عملیات آزادسازی موصل انگیزه انتخاباتی دارد
ایسنا نوشت: سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از تخلیه خاک یک کامیون بر سر کارگر افغان در یک پروژه ساختمانی خبر داد.

سردار جزایری: رفتارهای مشکوک آمریکا در عملیات آزادسازی موصل انگیزه انتخاباتی دارد

oxin channel