همکاری مجیدی و مربی آلمانی در استقلال جدی‌تر شد

سردار باقری: شهید همدانی می‎دانست بعد از سوریه و عراق، نوبت به ام القرای اسلام می‎رسد
تمام آن‌هایی که به خاطر دارند فرهاد مجیدی گفته بود وقتی به استقلال برمی‌گردد که دستیار یک سرمربی بزرگ خارجی شود، این روزها فرهاد را گزینه اصلی همکاری با وینفرد شفر می‌دانند و توقع دارند مجیدی را روی نیمکت استقلال ببینند.

سردار باقری: شهید همدانی می‎دانست بعد از سوریه و عراق، نوبت به ام القرای اسلام می‎رسد