رونمایی از پروژه های جدید گمرک الکترونیک

سربازی ساده‌دل که می‌خواهد جلوی جنگ را بگیرد/ شوایک به تالار وحدت می‌آید
پیش اظهاری قبل از ورود کالا در گمرک همزمان با هفته دولت آغاز شد .

سربازی ساده‌دل که می‌خواهد جلوی جنگ را بگیرد/ شوایک به تالار وحدت می‌آید