عکس | اطلاعیه‌ای برای یافتن یک شهید در اطراف مجلس

سران حاکم بر کشورهای عربی، چقدر سواد دارند؟
فاطمه رنجبری‌زاده تمبانویی، بانوی اهل میناب، که پیش از این اعلام شده بود روز 17 خرداد در حوالی بهارستان مفقود شده است، در میان شهدای حادثه تروریستی مجلس بوده و هویت وی از سوی خانواده‌اش شناسایی شده است.

سران حاکم بر کشورهای عربی، چقدر سواد دارند؟