تصاویر | موزه چاپارخانه در میبد یزد

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به تشریح تحولات حلب پرداخت
موزه چاپارخانه در میبد یزد از بناهای دژگونه دوران قاجار است که به دستور امیرکبیر به هنگام صدور دستور تعمیر راه‌ها بنا شد.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به تشریح تحولات حلب پرداخت