جراحی که 200 سال قبل سرطان را درست تشخیص داده بود!

سخنگوی جبهه یاران انقلاب: ارتباطی با احمدی نژاد نداریم /کاندیدای اصولگرایان رقیب جدی روحانی است
پزشکان تایید کرده‌اند که یکی از تاثیرگذارترین جراحان تاریخ، ۲۰۰ سال پیش نوعی سرطان را بدرستی تشخیص داده بود.

سخنگوی جبهه یاران انقلاب: ارتباطی با احمدی نژاد نداریم /کاندیدای اصولگرایان رقیب جدی روحانی است