استاندار گیلان : زیبایی پروژه های سفر رییس جمهور به گیلان اجرایی شدن آن توسط بخش خصوصی است

سجاد افشاریان «اسکارلت دهه شصت» را به محل تولدش می‌برد
استاندار گیلان در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس ، ائمه جمعه ،مدیران دستگاه های اجرایی،فرمانداران گفت : زیبایی پروژه های افتتاحی در سفر رییس جمهور به گیلان اجرایی شدن آن  توسط بخش خصوصی است .

سجاد افشاریان «اسکارلت دهه شصت» را به محل تولدش می‌برد