صادرات کنگر فرنگی به امارات و عراق

ستاره درخشان از عراق برمی‌گردد/ «نجم الثاقب» هزاران تماشاگر را در نجف پای خود نشاند
باشگاه خبرنگاران نوشت:طبق آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 470 تن کنگر فرنگی از کشور صادر شده است.

ستاره درخشان از عراق برمی‌گردد/ «نجم الثاقب» هزاران تماشاگر را در نجف پای خود نشاند