چرا ایران از فرصت صادرات محصولات کشاورزی به روسیه استفاده نکرد؟

ستاره اسکندری در آخرین پلان «خانه کاغذی»/ عکس
ایران با وجود تمایل روسیه نتوانست سهم خود را در بازار کشاورزی روسیه افزایش دهد.

ستاره اسکندری در آخرین پلان «خانه کاغذی»/ عکس