کسبه طبقه ۱۲ پلاسکو به پلیس آگاهی احضار شدند

ستاره‌های پاپ مهمان قسمت دوم «سه ستاره» می‌شوند
تسنیم نوشت: کسبه طبقه ۱۲ ساختمان پلاسکو که ۳۰ دی امسال آتش گرفت و فروریخت، به پلیس آگاهی تهران احضار شدند.

ستاره‌های پاپ مهمان قسمت دوم «سه ستاره» می‌شوند