یک قربانی در باران شدید و سیلاب در خرم‌آباد

سامی یوسف برای اجرای کنسرت به ایران می‌آید؟
مهر نوشت: وقوع سیلاب در خرم آباد یک قربانی گرفت تا دختر دانشجو در سیلاب گرفتار و غرق شود.

سامی یوسف برای اجرای کنسرت به ایران می‌آید؟

oxin channel