تصویرسازی داستان‌های کهن ایرانی در خانه هنرمندان

«سامسای عاشق» موراکامی به چاپ دوم رسید
پنجمین دوره نمایشگاه مهمانی هنر با موضوع تصویرسازی داستان‌های کهن ایرانی و مذهبی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

«سامسای عاشق» موراکامی به چاپ دوم رسید