عکس | رهبرانقلاب در سن ۱۲ سالگی در کلاس ششم ابتدایی

سامانه فاضلاب سردشت توسط وزیر نیرو افتتاح شد
در تصویر زیر عکس دست نوشته رهبر معظم انقلاب برای عکس نوجوانی خود در سن ۱۲ سالگی و در کلاس ششم ابتدایی را می‌بینید.

سامانه فاضلاب سردشت توسط وزیر نیرو افتتاح شد