دانش آموز فریدونکناری فنی ترین بازیکن آسیا شد

ساماندهی سواری های مسافربری پلاک شخصی استان اردبیل
مدیر آموزش و پرورش فریدونکنار گفت: با اعلام کمیته فنی مسابقات، مهدی محمودی تکواندوکار شایسته باشگاه اسدی فریدونکنار، بعنوان فنی ترین بازیکن رقابتهای جام باشگاه های آسیا انتخاب شد.

ساماندهی سواری های مسافربری پلاک شخصی استان اردبیل