هفته محیط زیست در لرستان /شعار امسال ستاد محیط زیست “من با طبیعتم”

سالانه ۵۰ میلیارد تومان یارانه جهت تامین نهاده ها به کشاورزان همدان پرداخت می شود
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان از تشکیل ستاد برگزاری هفته محیط زیست در اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان خبر داد.

سالانه ۵۰ میلیارد تومان یارانه جهت تامین نهاده ها به کشاورزان همدان پرداخت می شود