ثبت تصاویری متفاوت در میان نیزارهای جنوب/ غفوری از ویژگی‌های «ماهور» گفت

سارق چاقو به دست قهرمان ویمبلدون را زخمی کرد
مرتضی غفوری که این رورزها در جنوب کشور سرگرم فیلمبرداری «ماهور» است از علاقه خود به کارهای متفاوت و تازه گفت.

سارق چاقو به دست قهرمان ویمبلدون را زخمی کرد