عکس | پرتاب کفش به عکس ترامپ در فلسطین

سارق مسلح صرافی خیابان فردوسی:ثراربود27 اسفند با نامزدم کنار سفره عقد بنشینم
فلسطینی‌ها در اعتراض به سیاست‌های نژادپرستانه و حمایت همه جانبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به سمت تصویر او در شهر الخلیل در کرانه باختری کفش پرتاب کردند.

سارق مسلح صرافی خیابان فردوسی:ثراربود27 اسفند با نامزدم کنار سفره عقد بنشینم