راه اندازی بزرگترین خط ماشین کاری میل لنگ خاورمیانه در استان سمنان

سارا خادم الشریعه پس از شکست مقابل نفر دوم جهان/ دچار غرور نشدم
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از راه اندازی بزرگترین خط ماشین کاری میل لنگ و میل سوپاپ خاور میانه در استان در آینده ای نزدیک خبر داد

سارا خادم الشریعه پس از شکست مقابل نفر دوم جهان/ دچار غرور نشدم