حضور علی شیرازی در برنامه «گجلر» شبکه اشراق زنجان

ساخت کارخانه تولید گیاهان دارویی قدمی مثبت برای استان زنجان است
علی شیرازی، آواز پژوه و هنرمند عرصه آواز ایرانی به عنوان بنیانگذار برنامه آئین آواز و شب آواز ایرانی در برنامه پرمخاطب «گجلر» شبکه اشراق زنجان حضور پیدا می کند.

ساخت کارخانه تولید گیاهان دارویی قدمی مثبت برای استان زنجان است