چه کسی مسئولیت حمله لندن را برعهده گرفت؟

ساختمان جایگزین پلاسکو در قالب یک پروژه ویژه ساخته می‌شود
ایسنا نوشت: گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله تروریستی در نزدیکی پارلمان انگلیس را برعهده گرفت.

ساختمان جایگزین پلاسکو در قالب یک پروژه ویژه ساخته می‌شود