خاطرات شیرین منصوریان از بازی استرالیا و کشیدن موی هری کیول!

سابقه تذکر رهبرانقلاب درباره عجله نکردن در توافق هسته‌ای: سه ماه بشود ۴ماه چه اشکالی دارد…
علیرضا منصوریان هم از جمله چهره هایی است که در بازی ایران و استرالیا حضور داشت.

سابقه تذکر رهبرانقلاب درباره عجله نکردن در توافق هسته‌ای: سه ماه بشود ۴ماه چه اشکالی دارد…