دلایل دانش آشتیانی برای نپذیرفتن وزارت آموزش و پروزش در دولت دوازدهم

زیردریایی‌های روسیه وارد مدیترانه شدند
وزیر سابق آموزش و پرورش گفت: وقتی دیدم نوسازی گفتمان آموزش و پرورش نیازمند مناسبات و لوازمی است که فاقد آن هستم، ترجیح دادم به خانه قدیمی خودم در مجموعه مفید برگردم، در این مدت تلاش کردم معلم را به فرآیندهای تصمیم گیری وارد کنم و سازمان نظام معلمی را ایجاد کنم که پیشنهاد آن به دولت ارائه شده است.

زیردریایی‌های روسیه وارد مدیترانه شدند