سفیر جدید روسیه در آمریکا با ترامپ دیدار کرد

زور تیم صدرنشین به نساجی نرسید/ ببرهای مازندران شگفتی‌ساز شدند
مهر نوشت: سفیر جدید روسیه در آمریکا با ترامپ دیدار و در خصوص ادامه روابط دو کشور رایزنی کرد.

زور تیم صدرنشین به نساجی نرسید/ ببرهای مازندران شگفتی‌ساز شدند